Skip to main content

Różnica między materiałami ASME i ASTM

Amerykańskie Towarzystwo Badań i Materiałów (ASTM) wydaje normy dotyczące właściwości materiałów i badań. Tymczasem Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników (ASME) określa normy dotyczące materiałów, które mają być stosowane w budownictwie i infrastrukturze. Prawidłowy standard do wykorzystania opiera się na konkretnej umowie lub lokalnych przepisach. Różnica między tymi dwoma zestawami norm jest mniej konkretna - nawet dla betonu.

kredyt: Bogdanhoda / iStock / GettyImages

ASTM

W swojej książce „Biomaterials Science: Wprowadzenie do materiałów w medycynie” Buddy Ratner stwierdza, że ​​normy materiałowe ASTM mogą obejmować chemiczne, mechaniczne, fizyczne i elektryczne właściwości materiału. Normy te obejmują zarówno opis metod testowania materiałów budowlanych, jak i rozmiar i kształt, jaki mają one przyjmować. Lokalne materiały budowlane, takie jak beton, mogą być wymagane przez lokalne prawo, aby spełniać normy ASTM przed ich użyciem w budownictwie.

JAK JA

Zgodnie z „Przewodnikiem po Kodeksie kotłów i zbiorników ciśnieniowych ASME” autorstwa K.R. Specyfikacje materiałów Rao, ASME oparte są na tych opublikowanych przez ASTM, AWS i inne uznane normy krajowe i międzynarodowe. Standardy ASME są prawnie wymagane przy budowie infrastruktury, takiej jak mosty, rurociągi elektrowni i kotły.

Przykład wspólnych standardów

Kod ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych został po raz pierwszy opublikowany w 1914 r. Oryginalne specyfikacje materiałowe zostały opracowane przy wspólnym wysiłku ASME i ASTM dla materiałów żelaznych i nieżelaznych. Jednak ten wspólny standard nie zawierał materiałów wypełniających.