Skip to main content

Jak wyczyścić pędzel

Czyszczenie szczotki to trudne zadanie dla ogrodnika. Ciernie, trujące winorośle i owady obfitują w stosy szczotek i okrywę. Nisko rosnące krzewy pełnią również rolę domu dla gryzoni. Sformułuj strategię bezpiecznego czyszczenia szczotki i mniejszej szkody, dzieląc projekt na mniejsze zadania. Traktuj każdą pracę jako pozwolenie na czas i pogodę, aby nie zostać przytłoczonym.

Wyczyść pędzel, aby otworzyć nowe pastwiska dla zwierząt lub powiększyć swój krajobraz.

Krok 1

Podziel obszar na sekcje i usuń po kolei jedną sekcję. Znajdź niechciane fragmenty ogrodzeń lub znaczników ziemi i usuń je. Usuń duże zanieczyszczenia, takie jak śmieci i upadłe gałęzie drzew, z obszaru.

Krok 2

Obszary grabi pod drzewami i wokół krzewów. Usuń śmieci z kosza. Sprawdź obszar, w którym pracujesz, i określ, które krzewy i drzewa pozostaną, a które trzeba usunąć. Zaznacz pędzel, który wymaga usunięcia taśmą krajobrazową.

Krok 3

Przycinaj winorośl, niedojrzałe krzewy i małe drzewa za pomocą sekatorów ogrodowych lub sekatorów. Zbierz sadzonki i zabezpiecz je sznurkiem. Usuń wiązki z obszaru, aby utrzymać przestrzeń roboczą wolną od bałaganu.

Krok 4

Obetnij niechciane małe drzewa i krzewy piłą ręczną jak najbliżej linii gleby. Usuń pędzel z obszaru. Wykop kulę korzeniową z gleby, aby roślina nie odrosła. Zapakuj kulkę korzeniową w trawnik i worek na liście i wyrzuć prawidłowo.

Krok 5

Większe drzewa i krzewy usuń piłą łańcuchową, jeśli masz doświadczenie z użyciem tego narzędzia. Jeśli czujesz się niekomfortowo z użyciem piły łańcuchowej, rozważ zatrudnienie kogoś w tej części pracy. Po usunięciu pędzla z obszaru przejdź do następnej sekcji.